skip to Main Content

Drømmer du om å starte kor eller vokalgruppe?

Her er ti spørsmål som det kan være lurt å tenke igjennom før du går i gang. Er forarbeidet godt, blir oppstarten som regel lettere enn om ”koret blir til mens vi synger”. 

Hvorfor har du lyst til å starte kor? 

Er det fordi ingen av korene i området passer for deg, eller fordi du har nye ideer som skal prøves ut? Tenk igjennom din egen motivasjon. Hva ligger bak ideen? Hvilket rom skal koret fylle? Er korets mål tydelig definert fra starten av, er det lettere å nå ut til riktig målgruppe når det skal markedsføres og rekrutteres. 

Hvem vil du starte koret sammen med? 

Du bør ikke undervurdere verdien av gode samarbeidspartnere – de menneskene som går veien sammen med deg. Hvem deler dine drømmer? Det å starte opp noe nytt krever tid og innsats, så sørg for å bygge et team med personer som utfyller hverandre og som kan spille hverandre gode. Noen kan økonomi, noen er flinke til å kommunisere, noen er flinke med logistikk og andre baker kake og smiler når det butter imot. Sørg for å være ryddige. Avklar forventninger, ansvarsområder og ambisjonsnivå tidlig, da reduserer du risikoen for misforståelser og konflikter senere. 

Hvilke visjoner har du for koret? 

Tenk igjennom korets mål, ambisjonsnivå og sjanger: Er korets primære mål å være sosial arena i nærmiljøet eller i bedriften? Skal koret arbeide målbevisst med høye musikalske ambisjoner eller nøye seg med enkle arrangementer? Skal dere synge klassiske verk, gospel eller svingende jazz? Og hvem skal dere synge for? Når du vet hvilke mål dere skal ha, er det tid for å tenke på kriteriene for å være med i koret. For eksempel er alder, sangerfaring og note-
ferdigheter med å forme korets klang, kvalitet og fremdrift. Skal det være opptaksprøve, eller kan alle som vil, være med? 

Hvor stort skal koret være? 

Korets størrelse og stemmefordeling kan være greit å tenke igjennom. Noen liker å synge i store kor hvor de kan gjemme seg bakerst i rekken, andre liker å utfordre seg i et lite ensemble hvor hver og en må ta ansvar og tørre å la sin stemme høres. Små kor vil være mer sårbare med tanke på fravær i stemmegruppene enn store kor. Et stort kor vil ha fordelen av større kontingentinntekter. Balansen mellom stemmegruppene er også lurt å gjøre seg noen tanker om. Hvis for eksempel utsiktene for å rekruttere menn er dårlige der du bor, har du vurdert et rent damekor? Eller et trestemt kor? Bør koret ha inntaksstopp for stemmegrupper hvis balansen blir skeiv? 

Hvor skal koret øve? 

Det er viktig å finne et lokale hvor det er godt å synge over tid. Det bør være god ventilasjon og tilfredsstillende akustikk. Sørg for at det er plass nok og gjerne mulighet til å plassere stoler i en bue. Trenger dere piano? Sjekk ut hva som finnes av kommunale lokaler der du bor. Dere kan ha krav på gratis lokaler hvis dere er organisert (se avsnittet om økonomi under). Undersøk hvilke dager som det foregår få andre aktiviteter i nærmiljøet, og velg en dag og et klokkeslett som passer for målgruppen. 

Hva slags repertoar skal synges? 

Det er viktig å være klar over repertoarets betydning for korets utvikling. Koret trenger å bygge opp en klang i starten, slik at de ulike stemmene kan bli kjent med hverandre. Dette arbeidet tar kortere tid dersom det jobbes med å finne enkelt og velklingende stoff som læres fort. Det øker selvtilliten hos ferske sangere, og man kan fokusere på stemmebruk og lytting. 

Det er lett å tenke at en rytmisk sang som ”svinger” er enkel å starte med, men det kan fort slå feil. Mange populær-arrangementer kan være vanskelige både rytmisk og vokalt. 

Hva med musikalsk ledelse?

I små ensembler er det ikke uvanlig å dele det musikalske ansvaret mellom medlemmene. I grupper med flere enn åtte sangere er dette gjerne vanskelig å gjennomføre, og det musikalske ansvaret bør plasseres hos én person: En dirigent. Noen kor velger å ha et musikkutvalg med representanter fra koret, som sammen med dirigenten finner frem til repertoar og konsertprogram. 

Hvordan organisere koret?

Dersom koret har over tolv sangere, vil det være naturlig å opprette et styre som ivaretar viktige funksjoner som planlegging, ledelse og økonomi. Styret har ansvar for den daglige driften av koret: Skrive dirigentkontrakt, utarbeide vedtekter, avholde årsmøter og medlemsmøter, prosjektplaner og å gjennomføre aktiviteter. En del av arbeidet kan delegeres til korets medlemmer, men ansvaret ligger hos styret. Norges Korforbund har utarbeidet en enkel veiledning til styrearbeid. 

Hva med markedsføring? 

Hvordan reklamere for et nytt kor? Det kan være mange måter å gjøre dette på. Kanskje vil du starte et lite ensemble med sangere som er håndplukket fra bekjentskapskretsen? Da er det jungeltelegrafen som gjelder. Hvis du ønsker et større og bredere nedslagsfelt, er det naturlig å bruke Facebook og andre sosiale medier. Lokalavisen og plakater i nærmiljøet kan også være en fine informasjonskanaler. Kanskje dere har mot til å lage et musikalsk «sprell» i nærmiljøet og dele ut informasjon om at det er et nytt kor på gang? Det å møte dere i det virkelige liv kan senke terskelen for å ta kontakt. 

Jo mer gjennomarbeidet og tydelig korets profil er, dess lettere er det å tiltrekke seg de riktige folkene. Kommuniser hva deres mål og visjoner er, hva slags repertoar dere vil synge, antall sangere som ønskes, aldersgruppe, øvingstid og -sted. 

Hva med økonomien? 

Det koster å drive kor, men der er også mulighet for inntjening ved konserter og andre arrangement. Dirigenthonorar og notekjøp utgjør som regel de største utgiftspostene, og kontingent fra medlemmene den viktigste kilden til inntekt. Som medlem i et forbund kan dere søke om statlige voksenopplæringsmidler og momskompensasjon. Dere har også krav på gratis øvingslokale i kommunale offentlige undervisningsbygg, som skoler. Er 1/3 av korets medlemmer under 26 år er det mulig å søke om Frifondmidler – en statlig støtteordning som tildeles årlig og kanaliseres gjennom ditt forbund. 

Har koret en sosial profil eller tilknytting til en kommune, organisasjon eller lignende som kan ha interesse av at dere finnes? Sjekk om de vil støtte dere økonomisk, og sørg for at de får noe igjen for det, for eksempel i form av opptredener eller positiv omtale i forum som er viktige for dem. Har dere et avgrenset prosjekt som er spennende og klart formulert, kan det også være attraktivt for eksterne sponsorer å bli med. 

For de aller fleste kor og vokalgrupper vil det lønne seg økonomisk å være organisert. Ønsker du et estimat på hva et medlemskap hos oss vil bety økonomisk for ditt nye kor, har vi et regneark der du kan legge inn korets data og se hvor mye det er realistisk å få tilbake gjennom støtteordningene våre. Som medlem hos oss har du også tilgang til maler for vedtekter og dirigentkontrakter. Det er også mulig å søke oss om etableringstilskudd. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om å starte et kor. 

Anna Granqvist

Redaktør for Korbladet

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.