skip to Main Content

Åsmund Mæhle

Generalsekretær i Norges Korforbund. Bass i Kammerkoret Le Voci.

Strømming av koronakonserter

En del kor vurderer nå å arrangere julekonserter som strømmes direkte på nettet. Dette er jo en flott måte å gjennomføre konserter som kanskje ellers måtte avlyses. På den måten får koret noe å øve fram til og publikum får gleden av den flotte korsangen. Det er flere ting å være oppmerksom på når det gjelder det å legge ut konserter på internett. Her er noen tips.

Les mer

Syng i skolen!

Før sommeren ulmet det blant sanginteresserte og korfolk i Norge: Nok en gang var sang foreslått fjernet fra en læreplan i skolen. Denne gangen gjaldt det læreplanen i norsk. For oss i Norges Korforbund var dette dråpen som fikk begeret til å flyte over, og vi tok initiativet til et opprop og en aksjon foran Stortinget.

Les mer