skip to Main Content

Anne Haugland Balsnes

Professor i musikk, Universitetet i Agder.

Korlederutdanninger i Skandinavia

Korbevegelsen står sterkt i Skandinavia. Alle de ulike korene som finnes – fra barnekor til seniorkor, fra ”synge-for-gøy”-kor til profesjonelle kor – trenger korledere. Selv om det – jamfør en nylig gjennomført spørreundersøkelse – er mange veier til å bli korleder, spiller musikkutdannings­institusjonene en nøkkelrolle når det gjelder å utdanne korledere.

Les mer

Korsang for et bedre liv

Etter at jeg begynte i koret har jeg blitt et nytt menneske.
(Diana, blandakorsanger)

Hvordan kan det å synge i kor forandre menneskers liv? Med dette spørsmålet i bakhodet har jeg som del av min forskning intervjuet korsangere med svært variert bakgrunn og nåværende livssituasjon. 

Les mer