skip to Main Content

Dag Jansson

Dag Jansson er førsteamanuensis i kulturledelse ved Oslo Met. Han har mastergrad i musikkvitenskap og hans PhD fra Norges musikkhøgskole handlet om hvordan korsangere opplever musikalsk ledelse. Dette arbeidet har blant annet blitt til et av kapitlene i den nylig utgitte The Oxford Handbook of Singing. Boken Leading Musically ble utgitt i fjor på Routledge i New York. Dag har dirigert Indre Østfold Kammerkor, LillCanto og Vox Humana. Han leder Mosse-filialen av Alle Kan Synge.