skip to Main Content

Dag Jansson

Dag Jansson er førsteamanuensis i kulturledelse ved Oslo Met og universitetslektor i korledelse ved Högskolan för scen och musik i Gøteborg. Han har mastergrad i musikkvitenskap og hans PhD fra Norges musikkhøgskole handlet om hvordan korsangere opplever musikalsk ledelse. Dette arbeidet har blant annet blitt til et av kapitlene i den nylig utgitte The Oxford Handbook of Singing. Boken Leading Musically ble utgitt i fjor på Routledge i New York. Dag dirigerer for tiden Sarpsborg Kammerkor og Mosse-filialen av Alle-Kan-Synge. Han har tidligere dirigert Vox Humana, Indre Østfold Kammerkor, og LillCanto.

Hvor universelle er kordirigent-ferdigheter?

Kor er fellesbetegnelsen på mennesker som synger sammen, og variasjonen i type ensemble er nærmest ubegrenset. Kor spenner fra "alle kan synge" til det profesjonelle, den lille vokalgruppen til det store oratoriekoret, i alle aldre – og omfatter enhver musikalsk…

Les mer