skip to Main Content

Folke Bengtsson

Sangpedagog
Folke har blant annet undervist i sang hovedinstrument, sangmetodikk og stemmefysiologi / anatomi ved Norges Musikkhøyskole.
Han er utdannet oboist, sanger og sangpedagog, og har også vært aktiv som kordirigent.

Vokalenes egalitet

At det er flere måter å synge O eller Å på, er en kjent problemstilling. I et kor kan oppfatningen om hvordan en vokal skal klinge, variere ganske betraktelig mellom de ulike sangerne. Dette påvirker både intonasjon og hvor tydelig teksten kommer frem. Ofte har sangerne også sine  ”favorittvokaler” som er gode å synge på og dermed blir sterkere enn andre vokaler. Det er en god investering både for kor og enkeltsangere å jobbe bevisst med egalisering av  vokaler.

Les mer

Ta knekken på KNEKKEN

Knekken, eller registerbruddet, er overgangen mellom fullregister og randregister (falsett). Grunnen til det uvelkomne ”hoppet” er at det er to forskjellige muskelgrupper i strupehodet som er aktivert i de to registre. Jeg vil i det følgende foreslå noen øvelser for å trene det samarbeidet mellom disse to muskelfunksjoner som er nødvendig for å oppnå en tilnærmet lik klang over hele stemmeomfanget.

Les mer