skip to Main Content

Gunnar Foss

Gunnar Foss er professor i litteraturvitenskap og syng bass i Trøndernes mandssangforening.

Svenske visans skål!

Kva er det med den svenske visekunsten? Kva er det som gjer at den overstrålar det meste av det som er skapt av visekunst elles i Norden? I Trøndernes Mandssangforening har den vore hjertelig til stades i alle våre snart 160 år.

Les mer