Gunnar Foss

Gunnar Foss er professor i litteraturvitenskap og syng bass i Trøndernes mandssangforening.

Svenske Visans Skål!

Svenske visans skål!

Kva er det med den svenske visekunsten? Kva er det som gjer at den overstrålar det meste av det som er skapt av visekunst elles i Norden? I Trøndernes Mandssangforening har den vore hjertelig til stades i alle våre snart 160 år.

Les mer