skip to Main Content

Gunnhild Breirem

Gunnhild Breirem har ca. 20 års erfaring som kordirigent, og dirigerer for tiden et blandakor, et damekor og et rytmisk kor. Hun har jobbet som sanglærer i kulturskole og på musikklinja på videregående skole i mange år, og har de siste årene vært rektor for Malvik kommunale kulturskole. Gunnhild tar i år utdanning i rytmisk korledelse.

Digitale korøvelser i Zoom | Noen erfaringer og brukerguide

Da vi skjønte at korøvelsene framover måtte avlyses, begynte jeg og flere andre å se på muligheten for å gjennomføre nettbaserte øvelser. Sangerne tente på tanken, og vi har nå gjennomført tidenes første digitale øvelser i to av korene mine. Jeg har blitt oppfordret til å skrive litt om erfaringene våre, ikke minst om hva som er mulig og hva som ikke lar seg gjøre.

Les mer