skip to Main Content

Magnus Andersson

I 2014 begynte jeg å skrive musikkritikk for Klassekampen, og før det skrev jeg for Morgenbladet i 10 år. Jeg har arbeidet som postdoktor og forskningsleder ved Norges Musikkhøgskole med interpretasjon, Artistic Research og John Cage som forskningsområder. Min karriere begynte som utøvende kunstner og jeg har hovedfag som pianist fra Norges Musikkhøgskole.