skip to Main Content

Covid-19 og arrangementer

Reglene om force majeure gjelder først og fremt forhold som var ukjent, og som avtalepartene ikke med rimelighet kunne forutse ved avtaleinngåelsen. 

Når forholdet er kjent, må partene gjøre hva som rimeligvis kan forventes for å avverge eller minske konsekvensene av force majeure-situasjonen.

En epidemi av denne art er imidlertid fortsatt litt ukjent mark i moderne tid. Som nevnt i tidligere artikler, er det derfor fortsatt noe usikkerhet knyttet til hvordan enkelte situasjoner lovlig kan løses. Vi jurister har ikke så mange «juridiske knagger» eller oppdaterte «rettskilder» (eksempelvis lover, juridisk litteratur eller dommer) vi kan bruke. Løsningene vi forfekter blir derfor mer usikre inntil vi har dette på plass.

Jeg mener imidlertid at det må være lov for det enkelte kor å tilpasse seg på beste måte i forhold til den korona-situasjonen vi har nå, når dere skal arrangere konserter etc.

Jeg er av den oppfatning at dere må kunne inngå avtaler hvor dere tar forbehold om at arrangementet ikke gjennomføres dersom eksempelvis (1) nye offentlige eller lokale påbud, anbefalinger, råd eller andre regler forbyr eller fraråder gjennomføring av arrangementet, (2) korona-utbrudd eller karantener internt i koret og/eller dirigent gjør det umulig å gjennomføre arrangementet på en kunstnerisk forsvarlig måte, (3) arrangementet ikke kan gjennomføres grunnet forhold hos utleier eller sentrale underleverandører (eksempelvis musikere/artister, lyd og anlegg, etc), (4) eller andre forhold gjør det urimelig vanskelig eller økonomisk uforsvarlig å gjennomføre arrangementet. 

Vi er alle i samme situasjon og forsøker å gjøre det beste ut av det. Om arrangementet rent faktisk lar seg gjennomføre er en risiko alle involverte har.

Det er viktig at dere får inn dette forbeholdet mot utleier og underleverandører dere hyrer inn. Da blir dere i alle fall ikke økonomisk ansvarlig overfor dem dersom arrangementet blir avlyst. Dere kan vurdere om dere tar inn et forbehold overfor de som kjøper billetter også, men da kanskje en rett til å utsette konserten (uten å tilbakebetale), gi en «voucher» (som flyselskapene er så glade i), kun gi delvis tilbakebetaling grunnet dekning av påløpte utgifter, etc. Om det kommersielt lar seg gjennomføre er noe dere må vurdere separat. 

Jeg vil anbefale at dere i minst mulig grad foretar forhåndsbetalinger, da det er så stor usikkerhet knyttet til om arrangementer kan gjennomføres.

Espen Egseth

Advokat i Nordia Law. Espen er tilgjengelig for bistand for Norges Korforbunds medlemskor. Ta kontakt med post@korforbundet.no

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.