skip to Main Content

Covid-19 og kontrakter

Hva sier loven om Covid-19 og erfaringer knyttet til reglene om force majeure, midlertidig lov om rekonstruksjon og forslag til foreningslov?

Covid-19 og erfaringer knyttet til reglene om force majeure

Det har vært en del forvirring om begrepet «force majeure». Veldig kort omhandler reglene om force majeure i hvilken grad du skal slippe ansvar dersom du ikke kan oppfylle din del av kontrakten grunnet en hindring som er utenfor din kontroll og som du med rimelighet ikke kan overvinne.  

En avledet problemstilling som kom veldig raskt, var dersom det var avtalt innbetaling av forskudd av reise/hotell, men det var sannsynlig at reisen/hotelloppholdet ikke kunne gjennomføres grunnet reiserestriksjoner, karantenebestemmelser, etc. Her var man i en situasjon hvor hotellet/flyselskap for så vidt kunne levere sin ytelse etter avtalen og kunden (eks. et kor) kunne oppfylle sin del av kontrakten ved å betale avtalt pris, men kunden var forhindret fra å benytte reisen/oppholdet. Strengt tatt var man da utenfor bestemmelsene for force majeure. Jeg er imidlertid av den oppfatning at man i slike situasjoner kunne påberope seg det som kalles «læren om bristende forutsetninger» og/eller ugyldig avtale etter avtalelovens § 36 om urimelige avtaler, og ved dette slippe å måtte foreta den avtalte betalingen. Så vidt jeg vet er dette imidlertid ikke prøvd for domstolene ennå, så denne konklusjonen er derfor usikker inntil domstolene har konkludert. 

Og hva hvis kunden hadde forhåndsbetalt, men ikke kunne gjennomføre reisen/oppholdet? Hvis hotellet/flyselskapet ikke kunne gjennomføre sin del av avtalen pga. stengning etc. mener jeg svaret er klart. Så lenge leverandøren ikke kan levere sin del av kontrakten må de betale tilbake det som eventuelt er forskuddsbetalt – de kan ikke ta seg betalt for noe som de ikke har levert.  

Så kommer forholdet til reiseforsikringen. Her er det generelle rådet at dere må vurdere vilkårene i forsikringsavtalen og at dere oppretter en dialog med forsikringsselskapet om hva dere bør gjøre.  

For de av dere som har brukt et reisebyrå eller plattformer som eks. booking.com, er det i utgangspunktet avtalen mellom dere og mellomleddet som er bestemmende, da dere som hovedregel selv ikke har en avtale med flyselskapet/hotellet.  

Fortsatt forvirret? En mager trøst er kanskje at dette er vanskelig og at man må analysere hvilken situasjon man er i og overfor hvem er man i denne situasjonen.  

Covid-19 og midlertidig lov om rekonstruksjon

Noen kor kan i denne tiden oppleve problemer med å få utbetalt penger de har til gode fra firmaer som har økonomiske problemer. Midlertidig lov om rekonstruksjon trådte i kraft 11. mai 2020 og vil gjelde ut året. Selv før loven hadde vi lover om både frivillig akkord og tvangsakkord. Den nye loven er tenkt å gi enda mer fleksible regler om gjeldsforhandlinger og avtaler for foretak/foreninger med alvorlige økonomiske problemer. 

Selv om de midlertidige reglene er mer fleksible, er min anbefaling at det vil være størst mulighet for å få til en vellykket gjeldsordning dersom planen er godt gjennomarbeidet med et godt likviditetsbudsjett og ved å informere sine kreditorer på en god og fullstendig måte. Er dere kreditorer ville jeg ha krevd av skyldner å få fullstendig oversikt over skyldners økonomi og likviditetssituasjon. Videre ville jeg ha etterlyst «komitment» fra skyldner også – det blir for lettvint om bare kreditorene skal lide pga. skyldners økonomiske vansker. 

Forslag til foreningslov

Nærings- og fiskeridepartementet kunngjorde den 26. juni 2020 at de vil foreslår vedtakelse av en foreningslov for at det skal «bli billigere og enklere å drive forening».  

Forslaget kom nok overraskende på mange. Forslaget har møtt motstand og Frivillighet Norge har uttalt at «vi har ikke fremmet et behov for en foreningslov». Røde Kors har uttalt at «vi er bekymret for at en rettsliggjøring og en formalisering av foreninger vil føre til økt byråkrati og på sikt redusere mangfoldet av foreninger og lag». 

Oppdraget med å lage et lovforslag er lagt ut på anbud. Dette har møtt motstand fra opposisjonen. Om anbudsprosessen har professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo uttalt at det er «spesielt at staten lyser ut kjerneoppgaver som å forberede lover».  

Det blir spennende å se hva som skjer videre med lovforslaget. 

 

Espen Egseth

Advokat i Nordia Law. Espen er tilgjengelig for bistand for Norges Korforbunds medlemskor. Ta kontakt med post@korforbundet.no

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.