skip to Main Content

Dirigentkontrakt som har gått ut på dato

Avklaringer rundt ansvarsområder og roller kan skape konflikter, ikke minst når en dirigent har dirigert et kor lenge, eller en leder har sittet i mange år.

Det er styret som til enhver tid har ansvaret for at koret har en dirigent som kan videreutvikle koret over tid. For at dette skal fungere best mulig, er det viktig at en god kontrakt og oppgavebeskrivelse ligger til grunn slik at alle involverte vet hva de har å forholde seg til.

Er kontrakten relevant?

Mange dirigenter har dirigert det samme koret i mange år. Den som opprinnelig signerte kontrakten på vegne av koret, er kanskje ikke lenger leder. Kanskje vedkommende til og med har sluttet i koret. Kontraktene er ofte basert på utdaterte satser når det gjelder både lønn og arbeidsvilkår og arbeidsoppgavene har kanskje også endret seg. Mange kor justerer lønn og honorar ved jevne eller ujevne mellomrom, men det er ikke alltid dette nedfelles i en avtale eller følges opp i en revidert kontrakt.

Kilde til konflikt

Så lenge man er venner er ikke dette noe problem. Det er i det øyeblikket en av partene ikke lenger er fornøyd eller har nye krav og ønsker at problemene kan begynne. Mange av de henvendelsene jeg får dreier seg om uenigheter mellom styret (koret) og dirigenten. Det kan være rene lønnsspørsmål, men også uenigheter om kompensasjon for tjenester som lydfiler eller ekstra stemmeøvelser. Ofte dukker disse problemene opp når et nytt styre i koret stiller spørsmål rundt økonomi og honorar eller ønsker avklaringer i forhold til ansvar og roller. Lønnssatser har kanskje blitt justert underveis fordi dirigenten har begynt å lage lydfiler, arrangere og tilrettelegge sanger eller fordi koret har innført et musikkutvalg som kommer med nye sanger til dirigenten. Ikke noe av dette er nødvendigvis nedfelt i den gjeldende kontrakten, men har blitt innført gradvis.

Kontrakter bør gjennomgås mens man er venner

Det kan fort bli konflikter dersom en korleder eller et styre legger seg opp i musikalske beslutninger, som repertoarvalg eller hvordan en øvelse legges opp. Dirigenter som legger seg for mye opp i korets økonomi, eller i små detaljer rundt den generelle kordriften kan også skape uenigheter som gjør samarbeidet vanskelig. Det kan derfor være fornuftig å gå gjennom kontrakten med avklaring av ansvar og arbeidsoppgaver ved jevne mellomrom. Dersom man har god rutine på dette vil man kunne gjøre nødvendige justeringer samtidig som begge parter er oppdatert på hvilken avtale som gjelder til enhver tid. Dersom dette gjøres mens samarbeidet fortsatt fungerer godt, vil det legge grunnlag for et godt og produktivt samarbeid videre.

Sjekk våre standardkontrakter

Norges Korforbund har i samarbeid med FONOKO arbeidet fram reviderte og oppdaterte kontrakter og arbeidsbeskrivelser for både ansatte og innleide (selvstendige) dirigenter. Medlemskor har tilgang til disse ved å logge seg inn på Minside på kor.no og gå til Korhåndboka. Her kommer det tydelig fram hva som er dirigentens ansvar og forpliktelser og hva som er styrets (korets) rolle. I tillegg beskrives rutiner og ansvar knyttet til fravær og sykdom. Når det gjelder dirigenthonorar finnes det ikke en entydig fasit, men Norges Korforbund kan være behjelpelig med rådgiving i forhold til vurdering av stillingsstørrelse og lønnsnivå.

Rune F. Brunslid

Spesialrådgiver i Norges Korforbund og kordirigent

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.