skip to Main Content

Dirigentskifte til glede og besvær

De fleste kor kommer før eller senere til et punkt der at et skifte av dirigent er aktuelt. I dette innlegget gir jeg noen tips om hvordan dette kan gjøres på en måte som gjør at koret kommer styrket ut av prosessen.

Sjøl har jeg jobbet 35 år som kordirigent, og de siste åtte årene har jeg som ansatt i Norges Korforbund veiledet mange kor gjennom prosesser med søk etter en ny musikalsk leder.

Mange håper at vi i Norges Korforbund har en «dirigentbase» vi kan plukke tips og forslag fra. Det har vi dessverre ikke. Men vi kan hjelpe medlemskor med å annonsere etter dirigenter og vi kan gi tips om prosessen. Det finnes gode og velprøvde metoder man kan bruke, og her kan du lese om hvordan kor og styre kan gå fram for å sikre seg en kunstnerisk ledelse med visjoner som passer med korets mål og verdier.

Å komme riktig ut av startgropa

Styret setter gjerne i gang søk etter en ny dirigent så fort de kan.

Men vent nå litt, her kan det være smart å stoppe opp litt og tenke seg godt om. Et dirigentskifte kan faktisk også være en fin mulighet for koret til å sette en fot i bakken, ta en kikk på seg sjøl og sette en stø kurs videre som alle i koret er enige om.

Hva med å arrangere et medlemsmøte med mulighet for dialog både i plenum og i grupper? Her er forslag til tema for et medlemsmøte:

  • Hvor «står vi som kor» her og nå, og i hvilken retning ønsker vi å bevege oss videre?
  • Hvor er koret vårt fem år fram i tid? Hvordan har vi det da sosialt, kunstnerisk, hvordan ønsker vi å bli oppfattet av omgivelsene rundt oss, har vi løftet koret kunstnerisk sammenliknet med dagens nivå?
  • På bakgrunn av dette, hva forventer vi av dirigenten vi søker, og hvilke roller ønsker vi at hun/han skal fylle i vårt kor?

Her tar styret koret og sangerne med på råd slik at alle tvinges til å «gå en nyttig runde med seg sjøl» og bevisstgjøres på hvilke valg som bør tas til beste for fellesskapet og korets framtid. Dette blir et nyttig engasjement hos sangerne som er bra for koret videre. Det kan være lurt å lansere disse temaene for koret i god tid før medlemsmøtet. Da får alle forberedt seg og tenkt gjennom punktene.

Når koret har blitt enige om korets retning og forventninger til den framtidige dirigenten, så har man samtidig konkretisert teksten i en stillingsannonse. For en potensiell dirigent kan faktisk konkretiserte forventninger fungere som et fristende agn. Et kor med klare mål med aktiviteten sin vil kunne motivere potensielle søkere til å melde sin interesse. («Som vår dirigent ønsker vi at du fyller følgende roller:…»)

Furneskoret har ganske fått ny dirigent og har brukt denne metoden. Korsangerne har berømmet styret sitt for god medbestemmelse og inkludering i prosessen, og alle, inkludert den nye dirigenten, er nå enige om «hvor koret  går» videre.

Lag en utlysning

Lag en utlysningstekst basert på hva koret er kommet fram til. Korforbundets sider for dirigentutlysninger har mange besøkene, så det er lurt å få annonsen lagt ut der. Det gjør du ved å sende bilde av koret og utlysningstekst i Word-format (ikke PDF) til post@korforbundet.no. Da deler vi også annonsen i Facebook-grupper for kordirigenter slik at den når ut til mange. Bruk gjerne også lokalavisen for å få redaksjonell omtale om at dere søker dirigent. Dette kan være en lenke å vise til ved utlysning via deres egen Facebook-side. Om man sponser en annonse på Facebook vil dette nå ut til folk med korinteresse.

Søknadsfrist

Sett en søknadsfrist. Tre til fire uker fram i tid bør være tilstrekkelig.

Prøvedirigering og prøvetid

Uansett om det søker én eller flere dirigenter på jobben så vil det lønne seg å gjennomføre en prøvedirigering. Dette bør det opplyses om i utlysningen. Hvis det er mange søkere, plukker styret ut et utvalg aktuelle kandidater, for eksempel to til fire stykker, og gir disse mulighet til å vise fram sine dirigentegenskaper for koret. Prøvedirigeringen kan vare fra en halvtime til en time.

Disse momentene bør inngå:

  • Oppvarming
  • Dirigere en sang som koret allerede kan fra før. (Dette bør være mest mulig realistisk, slik at dette stykket bør søkeren få god tid til å forberede seg på)
  • Innstudere et stykke som søkeren tar med seg og som koret ikke har sunget tidligere
  • Etter prøvedirigeringen bør koret få mulighet til å uttale seg om hvilke kandidat de likte best å synge under. Den endelige utvelgelsen bør foretas av styret.

Ta direkte kontakt med aktuelle kandidater

Finnes det kandidater koret ønsker seg, kan det være lurt å ta direkte kontakt med disse. Det er stas for en dirigent å være ønsket, og kanskje klaffer det slik at saken løses raskt.

Gjensidig tre måneder prøvetid

En god kjemi mellom kor og dirigent kommer alle til gode. Og selv etter en vellykket prøvedirigering bør begge parter gi hverandre en gjensidig prøvetid. I en god samtale mellom leder/styret og den utvalgte dirigent i forkant av oppstarten bør en avklare ansvarsforhold og forventninger så godt som mulig. Gå gjerne gjennom reglementet til koret, bli enige om hvordan øvelsene legges opp. Snakk om mål og visjoner slik at samarbeid mellom organisatorisk ledelse (styret) og kunstneriske ledelse (dirigent) blir best mulig allerede fra start.

Denne samtalen bør følges opp etter tre måneder slik at begge parter kan avstemme forventninger og avklare eventuelle spørsmål som har dukket opp undervegs. Denne oppfølgingssamtalen er noe styret tar initiativ til.

Skriv avtale

Norges Korforbund har oppdaterte standardavtaler både for innleide og ansatte dirigenter som medlemskor kan få tilgang til. Vi har også en kalkulator for utregning av stillingsstørrelse. Send e-post til post@korforbundet.no.

Glidende overgang

Det er ikke alltid ting går «etter boka». Jeg har snakket med mange fortvilte sangere som har vært engstelige for at de måtte legge ned koret på grunn av dirigentmangel. Dette skjer dessverre oftere ute i distriktene enn i tettbygd strøk.
Men fortvil ikke, vi har noe som vi kalles for «glidende overgang», noe som fungerer uansett geografisk tilhørighet.

Jeg har som dirigent vært del av en slik «glidende overgang» to ganger, en gang som avtroppende og en annen gang som påtroppende, og korene som var involvert var fornøyd begge ganger.

En glidende overgang kan foregå på følgende vis: Koret tar kontakt med flere dirigenter (fra to til fire) de ønsker å jobbe med for en begrenset periode. Dirigenter som allerede er fullt engasjert fra før har kanskje ikke mulighet til å ta på seg et fast ukentlig engasjement i koret. Men det er større sjanse for at en travel dirigent kan avse for eksempel en kveld i måneden i en begrenset periode.

Flere dirigenter fordeler korets øvelser i mellom seg og legger opp hvert sitt program, knyttet til en av korets konserter eller opptredener. Om øvingsdagen til koret ikke passer for en eller flere av dirigentene, bruker man en alternativ øvingsdag de ukene dette er nødvendig.

Dirigentene må i samarbeid med styret sette opp en godt gjennomarbeidet semesterplan. Den må være knyttet opp mot programmene som følger instruktørene, og den må kommuniseres så tidlig som mulig til koret.

En plan for glidende overgang kan se slik ut:
Dirigent x dirigerer koret på mandager i ukene 2, 5, 8, 11, 14 og 17 med følgende program…
Dirigent y dirigerer koret på mandager i ukene 3, 6, 9, 12, 15, og 18 med følgende program…
Dirigent z dirigerer koret på torsdager i ukene 4, 7, 10, 13, 16 og 19 med følgende program…

En ordning som dette er ren bonus for koret. Det er svært inspirerende å oppleve flere dirigenter i aksjon på kort tid. Målsettingen med ordningen er at en av de engasjerte dirigentene på sikt blir korets faste dirigent.

Dirigenttalenter i nærmiljøet

Om ingen av disse metodene fører fram, kan det være aktuelt å se seg om i nærmiljøet om det finnes talenter man kan satse på og lære opp. De fleste dirigenter har startet opp som følge av at noen har trodd på dem og gitt dem «et vennlig dytt» i riktig retning.

Les mer om Koralliansens dirigentutvikling og kurs her.

 

Inger-Pernille Stramrud

Musikkfaglig rådgiver for Norges Korforbund og kordirigent gjennom 35 år.

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.