skip to Main Content

Dugnad og frivillig arbeid – hvilke regler skal man forholde seg til?

Mange kor er basert helt eller delvis på frivillig arbeid og dugnadsarbeid. Selv om bruk av dugnadsarbeid og frivillig arbeid er utbredt i Norge, er det ingen klare bestemmelser som regulerer slikt arbeid. – Kommer arbeidsmiljølovens bestemmelser til anvendelse også for frivillige som utfører dugnadsarbeid / frivillig arbeid?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 2-1 at loven gjelder for «virksomhet som sysselsetter arbeidstakere». I henhold til loven vil det avgjørende være hvorvidt dugnadsaktiviteten som utføres kan anses som sysselsetting i lovens forstand. Videre om arbeidet som utføres for arrangementet/foreningen/organisasjonen må anses som virksomhet.

Utgangspunktet i henhold til gjeldende rett er nokså klar: den frivillige blir generelt ikke ansett som arbeidstaker. Det foreligger ingen arbeidsavtale som regulerer forholdet, og de frivillige mottar ikke ordinær lønn. De generelle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven vil derfor i utgangspunktet ikke gjelde ovenfor frivillige.

Dugnad og frivillig arbeid anses likevel for å ligge i en gråsone, der dugnadsarbeidets art og omfang er av betydning for om arbeidet likevel skal anses som sysselsetting. Særlig kan grensen være vanskelig å trekke dersom foreningen også har ansatte på ordinære arbeidsvilkår.

Selv om den enkelte frivillige i utgangspunktet ikke blir ansett som ansatt, er det en klar praksis på at enkelte deler av arbeidsmiljøloven likevel kommer til anvendelse. Dette gjelder særlig arbeidsmiljølovens verneregler som skal verne arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. Praksisen har ikke hjemmel i lov. Med bakgrunn i rettsavgjørelser hvor dette er tema, og det som ser ut til å være fast praksis fra Arbeidstilsynet (og som Politiet lener seg på hvis det skjer arbeidsulykker), må det likevel antas at arbeidsmiljølovens verneregler vil komme til anvendelse – uavhengig av om de frivillige kan anses som arbeidstakere eller ikke.

Om ansvar kan ilegges den enkelte forening vil bero på en konkret helhetsvurdering, der dugnadens aktivitet og sikkerhetsomfang er av særlig betydning.

Sett i lys av praksisen fra Arbeidstilsynet bør foreningen også sjekke at de frivillige som benyttes er sikret gjennom foreningens forsikringer, hvis ulykke skulle inntre.

Espen Egseth

Advokat i Nordia Law. Espen er tilgjengelig for bistand for Norges Korforbunds medlemskor. Ta kontakt med post@korforbundet.no

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.