skip to Main Content

Hva menes med bearbeidelse, tilrettelegging og arrangement av sanger?

Med tilrettelegging/arrangement av sanger menes i denne artikkelen en bearbeiding og/eller tilpasning av et åndsverk slik at det typisk passer bedre for fremføring av kor.

Nedad skiller vi gjerne på rene cover-versjoner og endringer av åndsverket. Coverversjoner av andres verk kan fremføres uten rettighetshavers tillatelser, så lenge versjonen er tro mot originalverket (men husk TONO-rapport). Endringer av andres verk krever derimot tillatelse fra rettighetshaver(ne). En endring innebærer at verket gis et annet innhold, uten å gi verket et vesentlig nytt uttrykk.

Oppad skiller vi mot nye selvstendige verk. Det skal i utgangspunktet mye til før et verk, som har tatt utgangspunkt i et eksisterende verk, og som er inspirert av et verk, skal anses som et selvstendig verk. Vi går derfor ikke nærmere inn i grensedragningen i denne artikkelen. 

Tilbake står da bearbeidelser / tilpasninger / arrangementer som er så pass omfattende at det opprinnelige verket blir tilføyd en ny del som på selvstendig grunnlag kan anses som en individuell åndsinnsats, samtidig som bearbeidelsen ikke er så omfattende at det anses som et eget og helt selvstendig og nytt åndsverk. 

Hvilke regler gjelder for bearbeidelse / tilrettelegging / arrangement av sanger? 

I den nye åndsverksloven gis «bearbeidelser av verk» vern etter loven, jf. åndsverkslovens § 2 annet ledd bokstav m). Videre er bearbeidelse av andres verk omhandlet i åndsverkslovens § 6. 

Ut fra ovennevnte bestemmelser kan vi trekke følgende slutninger: 

Det første er at en som bearbeider (for eksempel arrangerer) verket har opphavsretten til verket i denne skikkelsen.

Samtidig kan ikke det originale verket bearbeides uten den originale rettighetshavers samtykke. TONO kan hjelpe deg med å innhente slik samtykke. Dersom koret har fått noen til å arrangere en sang, så må koret forsikre seg om at slik samtykke er innhentet fra den originale rettighetshaver før sangen framføres.

Når TONO fordeler penger til opphavspersoner, skiller de mellom bearbeiderandelen og arrangørandelen. Bearbeiderandelen utgjør halv komponistandel, mens arrangørandelen utgjør en tredel av komponistandelen. 

TONO definerer en bearbeidelse som en endring av originalverket som i vesentlig grad inneholder nykomponert materiale, dog uten at originalverkets identitet går tapt. 

Et arrangement defineres som andelsberettiget når det inneholder elementer av nyskapende art, men uten i vesentlig grad å endre originalverkets form, harmonisering eller tematisk/rytmisk materiale.

Videre har TONO listet opp endringer i et originalverk som ikke berettiger arrangørandel. Dette gjelder bl.a.: 

  • Tilføyelser eller forandringer av dynamikk, frasering, ornamentering, fingersetning o.l. 
  • Forenklinger, forkortelser eller redigeringsmessige forandringer 
  • Transponeringer eller rene transkripsjoner 
  • Instrumenteringer av ikke-nyskapende art 
  • Andre lignende forandringer 

Vi må kunne anta at TONO sin nedre grense for hva som ikke gir grunnlag for arrangørandel, vil gi en indikasjon for når endringen av et verk vil kreve samtykke fra rettighetshaver. 

Espen Egseth

Advokat i Nordia Law. Espen er tilgjengelig for bistand for Norges Korforbunds medlemskor. Ta kontakt med post@korforbundet.no

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.