skip to Main Content

Hva skjer når konserten blir avlyst?

Advokat Espen Egseth gir noen råd i forbindelse med avlysning av korkonserter grunnet smitteverntiltak.

1. Konserter

Mange konsertavtaler har bestemmelser om uventede forhold utenfor en egen kontroll, også kalt force majeure. Dessverre er ikke nye smittebølger så uventet lenger. Avlyste konserter som følge av nye restriksjoner knyttet til covid-19 vil derfor ikke lenger kvalifisere som en force majeure-situasjon.

Dette betyr imidlertid ikke at dere står helt på bar bakke. Fortsatt gjelder vanlig avtalerett, og innenfor avtaleretten er det fortsatt ting dere kan gjøre. Ved inngåelse av konsertavtaler er det derfor svært viktig å ta høyde for avlysninger som følge av nye/endrede koronarestriksjoner som innføres både lokalt og nasjonalt.

2. Publikum og solgte billetter 

Avtalefriheten overfor vanlige publikummere er noe mer begrenset enn overfor profesjonelle aktører, da publikum er vanlige forbrukere og vil nyte forbrukervern. 

Publikum har nok generelt en forventning om å motta pengene tilbake hvis konserten avlyses. Jeg vil imidlertid anta at dette ikke er noe ubetinget krav som dere må etterkomme. Det viktige er hva som avtales i det billetten selges.

Koronasituasjonen er kjent også for publikum. Jeg vil derfor anta at det kan avtales at pengene ikke blir refundert dersom konserten avlyses pga. koronarestriksjoner. Et slikt forbehold vil kanskje begrense salget. Som et alternativ kan det derfor avtales mellomløsninger som eks. at konserten utsettes, men billetten beholdes eller at dere refunderer billetten fratrukket allerede pådratte kostnader.

3. Innleid dirigent, musikere, utleier av lokaler etc.

Her er dere i et avtaleforhold med profesjonelle parter. I forbindelse med konserten har dere kanskje inngått avtaler med dirigent, andre musikere, innleie av lyd- og lys, leie av lokale etc. 

Alle disse partene er interessert i mest mulig aktivitet. Det kan derfor argumenteres med at risikoen for avlysninger pga. nye/endrede koronarestriksjoner må fordeles mellom alle involverte profesjonelle parter. Overfor disse kan dere avtale at dersom konserten blir avlyst har koret også rett til å si opp avtalen uten noen kostnad for dere.

4. Koret er innleid

Hva med de korene som er leid inn av andre, eks. til koring, juleavslutninger eller annet? 

I de avtalene dere inngår blir problemstillingen litt omvendt, og dere må sikre dere mot konsekvensene av en eventuell avlysning. Dersom avtalemotparten krever at de fritt kan avlyse hvis det er pga. koronasituasjonen, blir det en vurdering om dere vil gå inn på en slik avtale.

Ønsker dere likevel å inngå avtalen kan dette søkes løst ved mellomløsninger som eks. at dere i så fall får dekket allerede pådratte utgifter – slik at dere i det minste ikke blir skadelidende.

Uansett, dersom avtalemotparten får dekket sitt tap på annen måte (helt eller delvis) er det rimelig at dette hensyntas i betalingen av deres honorar også. 

Espen Egseth

Advokat i Nordia Law. Espen er tilgjengelig for bistand for Norges Korforbunds medlemskor. Ta kontakt med post@korforbundet.no

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.