skip to Main Content

Hvem bestemmer egentlig i koret?

Hva gjør man hvis styret eller dirigent ikke lenger føler de har nødvendig tillit i koret? At det er andre i koret som egentlig styrer?

I ren entusiasme og glede har du sagt ja til å gjøre en ekstra innsats i form av et styreverv eller å sitte i en komité. Men den gode følelsen du kjente når du ble gitt denne tillit kan fort snus til det motsatte dersom du begynner å føle at det finnes uformelle ledere som motarbeider deg.

I mange kor finnes det sangere som har vært med i mange år som undergraver arbeidet til det valgte styret i koret. ”Alt var bedre før”, ”sånn har vi aldri gjort det”, ”jeg husker den første dirigenten, han var mye flinkere til å finne sanger vi liker”… Det kan være mange store og små uttalelser fra disse uformelle lederne som skaper uro og gryende mistillit til både styre og dirigent. Dersom disse uformelle lederne får stort nok gehør i koret, vil ikke lenger det valgte styret kunne utføre sine verv tilfredsstillende. De vil føle at de sliter i motvind hele tiden og vil til slutt gi opp og heller overlate oppgavene til noen andre (dersom disse finnes). Splid og uro kan bryte ned enkeltpersoner i et styre og noen ganger også hele styret. Gleden ved å bidra litt ekstra blir borte og det er ikke uvanlig at det slutter med at man forlater koret. Det pussige er at disse uformelle lederne ofte ikke ønsker å påta seg ansvaret med å sitte i styret, men trives best i bakgrunnen der de fortsetter med å skape splid og uro. ”Det er lettere å sitte i opposisjon en i posisjon” sier ofte politikerne våre. Sånn tenker jeg det kan være i enkelte kor også, det er lettere å være i opposisjon enn å ta ansvar i et styreverv.

De riktige kanalene

Hva skal så et kor gjøre som har havnet i denne kjedelige situasjonen? Mange ganger kan koret begynne med noe så grunnleggende som å gå gjennom korets vedtekter. Hva sier disse om hva man forplikter seg til når man blir medlem i koret? Hvilken målsetning har koret og hva sier vedtektene om lojalitet til vedtak fattet av årsmøte eller styre? Hva må til for at et medlem skal kunne ekskluderes fra koret? Dersom man tar utgangspunkt i vedtektene kan man ofte bruke disse til å konfrontere de uformelle lederne med hva de egentlig er med på. Ikke sjelden har de samme personene selv vært med på å utforme vedtektene den gang de ble laget eller revidert.

Hvis koret er misfornøyd med den jobben det sittende styret gjør, kan styret endres på et årsmøte. Hvis en sanger har sterke meninger om hva som bør gjøres, hevder å ha bedre ideer eller vet best hvordan koret bør drives, er det bare å stille opp og si ja når valgkomiteen tar kontakt. Hvis man ikke er villig til å bidra selv, er det bare å forholde seg lojal mot korets vedtekter, vedtak på årsmøtet og styrets vedtak i styremøtene (så fremt disse ikke strider med vedtektene selvsagt). Mistrives man i koret og til en hver tid føler behov for å gi uttrykk for dette, bør man kanskje vurdere å slutte eller finne seg et annet kor å synge i. Det er helt frivillig å være medlem i et kor!

Demokrati

Et kor er et lite ”samfunn” for seg selv med sin egen kultur og sitt eget sosiale liv. Det er helt vesentlig for at koret skal kunne utvikle seg i en positiv retning både musikalsk og ikke minst sosialt at alle forholder seg til de vedtak som flertallet har vedtatt at skal gjelde. Dersom man er uenig bør man ta dette opp i de rette kanaler, med henvendelse til styret og eventuelt fremme forslag om sak til årsmøtet. Som i samfunnet generelt er det demokratiet som styrer og dette er en viktig grunnfaktor også i et kor.

Rune F. Brunslid

Spesialrådgiver i Norges Korforbund og kordirigent

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.