skip to Main Content

Korlederutdanninger i Skandinavia

Korbevegelsen står sterkt i Skandinavia. Alle de ulike korene som finnes – fra barnekor til seniorkor, fra ”synge-for-gøy”-kor til profesjonelle kor – trenger korledere. Selv om det – jamfør en nylig gjennomført spørreundersøkelse – er mange veier til å bli korleder, spiller musikkutdannings­institusjonene en nøkkelrolle når det gjelder å utdanne korledere. Det finnes lite forskning på feltet. For å få en oversikt over hva som finnes, har korforskere fra tre land kartlagt de skandinaviske korlederutdanningene. Vi stilte oss følgende spørsmål: Hvilke utdanninger finnes, hva er profilen mht. hva slags kor de utdanner til, og hvor mange studenter utdannes? Vi har finlest nettsider og studieplaner, samt intervjuet administratorer, lærere og nyutdannede studenter ved fem utvalgte institusjoner.

Det foreligger fem ulike typer utdanninger (vi har utelatt kurs som gir mindre enn 7,5 studiepoeng fra vår kartlegging):

 • Masterprogram i korledelse
 • Bachelorprogram i korledelse
 • Kirkemusikkprogram med korledelse
 • Musikklærerprogram med korledelse
 • Enkeltstående kurs i korledelse/ensembleledelse

Oversikten under gir en oversikt over hvilke institusjoner som tilbyr ulike dirigent­utdanninger i Danmark og Sverige. I Norge tilbyr Norges Musikkhøgskole og Universitetet Nord i Levanger dirigentutdanninger fast. På de andre lærestedene er det litt ulikt tilbud fra år til år. Norges Korforbund vedlikeholder en liste over tilbud som du finner ved å klikke her.

DANMARK

 • Det jyske musikkonservatorium, Aarhus
 • Det jyske musikkonservatorium, Aalborg
 • Syddansk musikkonservatorium, Esbjerg/Odense
 • Det kongelige danske musikkonservatorium, København

SVERIGE

 • Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
 • Musikhögskolan, Luleå tekniska universitet, Pitå
 • Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, Göteborg
 • Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet, Malmö
 • Musikhögskolan i Örebro, Örebro Universitet, Örebro
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm
 • Stockholms Musikpedagogiska Institut, Stockholm
 • Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö
 • Uppsala universitet, Uppsala
 • Musikhögskolan Ingesund, Karlstad universitet, Ingesund
 • Umeå universitet, Umeå

I løpet av de siste tre årene er 54 dirigenter utdannet på masternivå i Skandinavia, hvorav de fleste i Danmark – og 4 i Norge. Bare 16 er utdannet på bachelornivå, av disse er 6 uteksaminert fra NMH. Nærmere 300 har tatt enkeltfag (fra 7,5 til 30 studiepoeng), hvorav 67 i Norge. En av de store forskjellene mellom Norge og Sverige er det store antallet kandidater i Sverige (nesten 400) som har korledelse som del av mastergrad i musikkpedagogikk – i Norge er det svært få.

En dirigent må besitte mange ulike kompetanser. Hun eller han er både musiker, leder og pedagog. Hva skal prioriteres i undervisningen? Det artisitiske eller pedagogiske? Enkeltemner eller øvetid med ensemble? Ulike kortyper eller fokus på en type ensemble, for eksempel profesjonelle kor?

De fleste utdanningene har et uttalt mål om å utdanne for et variert korliv, inklusive amatørkor, som det jo er flest av. KMH i Stockholm skiller seg ut ved å rette seg spesifikt mot profesjonelle kor. Gøteborg er eneste sted med egen barnekorutdanning (men NMH har fått et nylig opprettet tilbud). Ålborg har fokus på rytmisk korledelse. Oslo har det mest komplette tilbudet, fra enkeltstående kurs til masternivå. Sverige skiller seg fra de to andre landene ved å ha en større andel av korledelsesundervisning i musikklærerutdanningene.

Musikalsk-tekniske emner undervises selvsagt overalt. Det som varierer er hvor mye tid i utdanningen man får med øvingskor. Selv om flere utdanninger har øvingskor, er det uansett en noe kunstig situasjon å dirigere medstudenter og betalte sangere. På bachelorutdanningen i Oslo har man tatt konsekvensen av dette ved å pålegge studentene å ha kor ved siden av.

Selv om vi nå vet mer om korledelsesutdanningene, er det behov for mer forskning på korlederrollen, på korlederes arbeids­forhold, og på dirigenters utvikling og livslange læring. En spørreundersøkelse basert på 700 dirigenter i Norge, Sverige og Tyskland og en intervjuundersøkelse av 20 norske kordirigenter er under arbeid. Resultatene vil bli formidlet så snart forskningsarbeidet er fullført.

Artikkelen er skrevet av Anne Haugland Balsnes, Universitetet i Agder og Dag Jansson, OsloMet.

Klikk her for å se andre artikler av Anne Haugland Balsnes på Korbloggen.

Anne Haugland Balsnes

Professor i musikk, Universitetet i Agder.

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.