skip to Main Content

Noteutvalget – en ressurs eller kilde til frustrasjon?

Vi får fra tid til annen frustrerte henvendelser både fra dirigenter og tillitsvalgte som er valgt inn i et noteutvalg.

Mange kor har et noteutvalg (hos enkelte også kalt sangutvalg) som sammen med dirigenten skal møtes for å finne nye sanger til koret eller sette sammen repertoar til konserter og forskjellige prosjekter. Dette utvalget velges som oftest på årsmøtet, samtidig som styre og andre vedtektsbestemte utvalg blir valgt.

Hvordan fungerer noteutvalg?

Det finnes mange kor der noteutvalget fungerer godt og der samarbeidet med dirigenten er konstruktivt og sørger for at koret har sanger alle liker. I enkelte kor får dirigenten en ferdig pakke med noter før hvert semester med beskjed om at det er disse sangene koret skal jobbe med. Andre steder legger dirigenten fram sangene og noteutvalget plukker ut de sangene de synes koret bør jobbe med.

Uansett hvilken modell koret velger for hvordan noteutvalget skal arbeide og hvilket mandat de har, setter det krav til at medlemmene i et slikt utvalg har tilstrekkelig kompetanse til å kunne sitte der. Repertoar bør passe til korets nivå og sammensetning. I tillegg bør sangene være tilstrekkelig utfordrende til at sangerne har noe å strekke seg etter, slik at korets musikalske nivå kan heves. Det er ikke nok å si at man har hørt en fin sang på en konsert eller i radioen. Spørsmålene man må stille, er om denne sangen er arrangert for kor, om den passer for korets besetning, er i en sjanger koret behersker og som dirigenten er komfortabel med, og om den passer inn i aktivitetsplanene til koret.

Dersom medlemmene i noteutvalget ikke har tilstrekkelig kompetanse, vil det fort bli en unødvendig bruk av ressurser og energi. Dirigent og utvalg må bruke tid på å diskutere nytt repertoar, mens alt i realiteten blir bestemt av dirigenten uansett. De som sitter i utvalget blir frustrerte fordi de ikke får gjennomslag for sine ønsker, og dirigenten blir frustrert over å måtte forklare og forsvare alle sine valg av sanger overfor utvalget.

Faglig nøkkelrolle

Det er min erfaring at flere og flere kor velger å legge ned noteutvalget og heller overlate til dirigenten å finne nye sanger til koret. Det er dirigenten som sitter på den faglige kompetansen i de fleste kor. Dirigenten har ofte en langsiktig plan for å utvikle koret i forhold til både sangteknikk og musikalsk nivå der repertoar er en naturlig del av den langsiktige planen. Dirigentene har gjennom sine kontrakter definert det musikalske ansvaret, herunder også siste ord i forhold til repertoar. Selvsagt kan det finnes kor der annet er avtalt i forhold til dette, men da må dette synliggjøres gjennom kontrakter og avtaler slik at uenighet og misforståelser kan unngås.

Viktig med dialog

I kor der man har valgt å legge ned utvalget, bør allikevel dirigentene sammen med styret finne arenaer der dirigentene kan avstemme valg av repertoar med koret fra tid til annen. Dette kan gjøres gjennom styret eller ved at dirigenten benytter seg av for eksempel stemmeledere som kan gi tilbakemelding på vegne av sangerne. Uansett er det viktig at alle slike ordninger er tuftet på vedtekter og kontrakter slik at kor og dirigent ikke bruker unødvendig mye ressurser over frustrasjon eller misforståelser.

Alt som er forutsigbart gjør korarbeidet enklere for både kor og dirigent.

Rune F. Brunslid

Spesialrådgiver i Norges Korforbund og kordirigent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.