skip to Main Content

Koret ditt trenger deg

Jeg trenger koret mitt. Jeg liker det slagordet! Koret mitt er et fast holdepunkt i uoversiktlige tider. Hver onsdag klikker jeg meg inn og møter koret mitt i det digitale mulighetsrommet. Vi synger sammen, uten å være sammen. Uten å…

Les mer

Fra papirnoter til øvingsfiler

Gjennom de senere år har vi registrert at mange kor benytter seg av forskjellige løsninger når det gjelder øvingsfiler til koret. Vi ønsket å undersøke mulighetene for å lage øvingsfiler fra papirnoter. Vi så gjennom vårt arbeid at dette ikke var like enkelt som vi trodde.

Les mer

Konserter, videoer og lydfiler på nett – hva må du huske på

En del kor vurderer nå å arrangere konserter som strømmes direkte på nettet. Andre ønsker å synge inn videoer som de kan dele med sitt publikum. Dette er jo en flotte måter å holde sangen i gang selv om konserter må avlyses. Koret får noe å øve fram til og publikum får gleden av den flotte korsangen. Det er flere ting å være oppmerksom på når det gjelder det å legge ut videoer, konserter og lydopptak på internett. Her er noen tips.

Les mer