skip to Main Content

Bli bedre – SAMMEN

Det er viktig at alle i koret får mulighet til å gjøre noe de er gode på, enten det er musikalsk eller på andre områder. Hvilke små og store oppgaver har koret behov for å fylle i forbindelse med den årlige «kordriften»?

Les mer
Koret Tilbake I Berling

Korturer – 13 ting dere bør tenke på

Å reise på kortur er noe av det morsomste vi gjør. Vennskapsbånd knyttes, musikk oppleves og minner skapes som det kan snakkes om i lang tid etterpå. Alle som vært med i en reisekomité, vet at det ligger mye jobb bak en vellykket reise. Vi har samlet tips og erfaringer som vi håper kan være til inspirasjon og hjelp.

Les mer

Korlederutdanninger i Skandinavia

Korbevegelsen står sterkt i Skandinavia. Alle de ulike korene som finnes – fra barnekor til seniorkor, fra ”synge-for-gøy”-kor til profesjonelle kor – trenger korledere. Selv om det – jamfør en nylig gjennomført spørreundersøkelse – er mange veier til å bli korleder, spiller musikkutdannings­institusjonene en nøkkelrolle når det gjelder å utdanne korledere.

Les mer