skip to Main Content
Koret Tilbake I Berling

Korturer – 13 ting dere bør tenke på

Å reise på kortur er noe av det morsomste vi gjør. Vennskapsbånd knyttes, musikk oppleves og minner skapes som det kan snakkes om i lang tid etterpå. Alle som vært med i en reisekomité, vet at det ligger mye jobb bak en vellykket reise. Vi har samlet tips og erfaringer som vi håper kan være til inspirasjon og hjelp.

Les mer

Korlederutdanninger i Skandinavia

Korbevegelsen står sterkt i Skandinavia. Alle de ulike korene som finnes – fra barnekor til seniorkor, fra ”synge-for-gøy”-kor til profesjonelle kor – trenger korledere. Selv om det – jamfør en nylig gjennomført spørreundersøkelse – er mange veier til å bli korleder, spiller musikkutdannings­institusjonene en nøkkelrolle når det gjelder å utdanne korledere.

Les mer

Ode til gleden framført med stort engasjement, men innrammet av mye håpløshet

”Alle mennesker er brødre”, heter det i teksten koret synger i fjerde sats av Beethovens 9. symfoni. Dette var et radikalt budskap da de ble urframført i Wien i 1824. Men dessverre er det heller ikke i dag en selvfølge at folk alle steder i verden opplever at alle er brødre. Denne spenningen mellom budskap og virkelighet hang tydelig i lufta i sommer da et internasjonalt symfoniorkester og kor framførte Beethovens symfoni i fire palestinske byer sommeren 2018: Jerusalem, Bethlehem, Nablus og Ramallah. 

Les mer