skip to Main Content

Skal alle være med for enhver pris?

Jeg mottar innimellom henvendelser fra kor der enkeltpersoner i koret klarer å ødelegge både miljø og trivsel for resten av koret. I de fleste tilfeller er det kun snakk om dårlig folkeskikk, dårlig fremmøte eller at man ikke betaler sin kontingent. Men fra tid til annen forteller kor om mer alvorlige tilfeller der det kan handle om ren trakassering av dirigent eller enkeltpersoner i koret. 

Det å synge i kor er en aktivitet som er tuftet på en grunnleggende sangglede, med stor takhøyde og ofte med en grunnholdning om at alle skal med. Fra tid til annen opplever noen kor allikevel at enkeltpersoner av forskjellige årsaker ikke klarer å tilpasse seg til korets væremåte og kultur. Dette kan skape mye støy og frustrasjon blant medlemmene og ikke minst for styret eller dirigenten. Det kan være mange årsaker til at det noen ganger oppstår vanskelige situasjoner, med uheldige kommentarer, eller ufin og uønsket oppførsel, men det er uansett viktig å ikke la slik oppførsel ødelegge for flertallet og fellesskapet.  

Dersom koret ikke har gode nok vedtekter som kan regulere slik uønsket oppførsel, er det svært vanskelig for styret å kunne gjøre noe uten å kunne vise til korets kjøreregler. Styret kan selvsagt snakke med vedkommende det gjelder og forsøke å få vedkommende til å forstå at det er behov for endring, eller at det kanskje er fornuftig å slutte i koret eller finne seg et kor som passer bedre. Dersom den det gjelder ikke forstår at adferden er uønsket eller oppfattes støtende, kan det derimot bli svært vanskelig å håndtere.  

Uten hjemmel i vedtekter kan styret ikke uten videre ekskludere et kormedlem. Korets vedtekter er noe som mange sangere og styremedlemmer ikke har noe aktivt forhold til, men som det i gitte situasjoner er svært godt å kunne vise til. Det blir på mange måter som med en forsikring, man forstår ofte ikke hvorfor man skal ha alle forsikringene før den dagen noe skjer og man virkelig får bruk for dem.  

Norges Korforbund har i sitt forslag til vedtekter for kor noen formuleringer som kan være nyttig å tilpasse det enkelte kors egne vedtekter. Dette forslaget finner du på innlogget side, i menypunktet Korhåndboka. (Her finner du også mange gode råd om blant annet vedtekter og avtaler.)  

I vårt forslag til vedtekter sier vi noe om det enkelte medlems plikter, som for eksempel å arbeide for å nå korets mål, følge korets vedtekter og å rette seg etter vedtak som fattes. I forbindelse med suspensjon/eksklusjon sier vi blant annet at Styret kan med minst 2/3 flertall suspendere et medlem og Medlemmet kan anke vedtaket inn for ekstraordinært årsmøte eller første ordinære årsmøte og årsmøtet kan med minst 2/3 flertall gjøre endelig vedtak om å ekskludere et medlem. Dersom koret ikke har med noen formuleringer rundt dette i vedtektene, vil det i enkelte tilfeller kunne bli vanskelig å gjøre noe med enkeltmedlemmer som ikke klarer å innordne seg til resten av koret og til fellesskapets beste. Dagens oppfordring blir derfor: Hvis koret ditt ikke allerede har en formulering om suspensjon/eksklusjon i vedtektene, kan det være lurt å få det på plass på neste årsmøte.  

Rune F. Brunslid

Spesialrådgiver i Norges Korforbund og kordirigent

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.