skip to Main Content

Markedsføring i sosiale medier

Stadig mer av kommunikasjonen skjer via sosiale medier eller andre digitale kanaler. Markedsføringsloven henger imidlertid fortsatt litt igjen i de tradisjonelle måtene å drive markedsføring på. Derfor er deler av markedsføringen på sosiale kanaler fortsatt litt «upløyd mark», sett fra et juridisk ståsted. 

Les mer

Hvordan skal ditt kor bli lagt merke til på et sted med mange tilbud?

Er det Facebook, plakater, annonser eller e-poster som skal til for å gjøre ditt kor og dets konserter kjent? Dette var noen av spørsmålene som ble diskutert da representanter fra 11 kor fra Oslo møttes i august. Med oss hadde vi kommunikasjonsrådgiver og sanger Henriette Høyer. I denne artikkelen har jeg oppsummert noen av tipsene og erfaringene som kom fram.

Les mer

Rekruttering til besvær

Det er mange kor rundt om i Norges land som i løpet av sin fartstid har mistet medlemmer. Ofte ikke bare ett, men kanskje til og med over halve koret blir borte på bare noen få år. Så hvordan skal man rekruttere nye sangere?

Les mer