skip to Main Content

Koroppstilling – Rommet

Jeg har i noen av mine andre innlegg snakket om å forbedre koristens og korets akustikk. Hvilken rolle spiller så rommets akustikk? Skal vi bare akseptere at koristene etter hver korprøve er slitne og har hodepine? Er det mulig å forandre på arbeidssituasjonen slik at korprøven i stedet kan oppleves oppfriskende?

Les mer

Vokalenes egalitet

At det er flere måter å synge O eller Å på, er en kjent problemstilling. I et kor kan oppfatningen om hvordan en vokal skal klinge, variere ganske betraktelig mellom de ulike sangerne. Dette påvirker både intonasjon og hvor tydelig teksten kommer frem. Ofte har sangerne også sine  ”favorittvokaler” som er gode å synge på og dermed blir sterkere enn andre vokaler. Det er en god investering både for kor og enkeltsangere å jobbe bevisst med egalisering av  vokaler.

Les mer