skip to Main Content

Strømming av koronakonserter

En del kor vurderer nå å arrangere julekonserter som strømmes direkte på nettet. Dette er jo en flott måte å gjennomføre konserter som kanskje ellers måtte avlyses. På den måten får koret noe å øve fram til og publikum får gleden av den flotte korsangen. Det er flere ting å være oppmerksom på når det gjelder det å legge ut konserter på internett. Her er noen tips.

Les mer